Aktualność: V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych

Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającym się V Krajowym Zjazdem Doradców Podatkowych na stronie internetowej https://krdp.pl/strona.php/2033_v_kzdp.html została utworzona specjalna zakładka poświęcona w całości sprawom związanym ze Zjazdem.


W serwisie internetowym KIDP zostały zamieszczone spisy wyborców uprawnionych do wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych przez Walne Zgromadzenia w Regionalnych Oddziałach Izby.


W uchwale nr 388/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia zasad wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych oraz Regulaminu działania komisji wyborczych i komisji skrutacyjnych Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby znajdują się szczegółowe informacje m.in. na temat wnoszenia zastrzeżeń do spisu wyborców oraz składania wniosków o umieszczenie w spisie wyborców.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia stron internetowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a w szczególności zakładki dotyczącej V Zjazdu.

DATA PUBLIKACJI: 2017-09-15 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (52) 584 44 44
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x