Aktualność: Zaproszamy na 2-dniowe szkolenie w Toruniu - 26-27 sierpnia 2017r.
ZARZĄD KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU KIDP
zapraszam doradców podatkowych na szkolenie


1. Termin:   26-27 sierpnia 2017 roku (sobota- niedziela)
 
2. Miejsce:  Hotel Heban Toruń, ul. Małe Garbary 7


3. Program:

26.08.2017
09:30 - 10:00  Rejestracja uczestników
10.00 - 14:00  Szkolenie
14:00 – 14:30  Obiad
14:30 – 18:00  Szkolenie

27.08.2017
10:00 - 14:00  Szkolenie
14:00 – 14:30  Obiad
                                            
Temat szkolenia:
Opodatkowanie wspólników spółek osobowych

z uwzględnieniem rozwiązywania praktycznych przykładów
w zakresie podatku dochodowego i VAT


Prelegent: dr inż. Paweł Małecki
- Doradca podatkowy, doświadczony wykładowca z zakresu prawa podatkowego, autor wielu publikacji oraz kilkunastu książek z zakresu prawa podatkowego (w tym komentarza do ustawy o podatku VAT, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów przeprowadzającej egzaminy na doradców podatkowych. Doradza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  w zakresie podatku VAT i podatków dochodowych.
     


4. Opłata:
•   
300,00 zł (Cena bez noclegu dla doradcy niezalegającego ze składkami),
•   
425,00 zł (Cena z 1 noclegiem w pokoju 2-osobowym 26-27.08.2017 -dla doradcy niezalegającego ze składkami),
•    500,00 zł (Cena bez noclegu dla doradcy zalegającego powyżej 240,00 zł),

5. Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane są do posiadania przy sobie legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu tożsamości.

6. W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, zgłoszenia przyjmowane są do  16 sierpnia 2017 roku.  Rejestracji prosimy dokonać za pośrednictwem portalu mDoradca.

7. Wpłat prosimy dokonywać na konto:
 
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Oddział Kujawsko-Pomorski
mBank S.A.  11 1140 1124 0000 4004 3000 1012
W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:
Nazwisko, imię, numer wpisu doradcy
wraz z dopiskiem "Szkolenie Toruń– 26-27.08.2017"

8. Zarząd informuje, że nie przewiduje możliwości zgłaszania bądź rezygnacji ze szkolenia w dniu jego przeprowadzenia. Jedyną formę zgłoszenia uczestnictwa określa pkt.6 niniejszego komunikatu.

9. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatami. Szkolenie przewidziano dla 25 osób.
 
10. Zarząd informuje, że zgłoszenie jest podstawą do obciążenia, niezależnie od obecności na szkoleniu (uchwała Zarządu z dn. 7 maja 2008r.).

11. Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doradcy podatkowi biorący udział w tym szkoleniu uzyskają 12 punktów. Warunkiem przyznania punktów jest uczestnictwo i podpisanie listy obecności.
DATA PUBLIKACJI: 2017-07-18 + pozostałe aktualności
podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
»Na górę »Strona główna »Drukuj
,
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia