Aktualność: Szkolenie - "Akcja Bilans 2017 - wybrane zagadnienia prawa bilansowego"

ZARZĄD KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU KIDP

zaprasza na szkolenie

 

1. Termin:   13 grudnia 2017 roku (środa)

 

2. Miejsce:      Sala konferencyjna DWORCOWA

PRZYSTANEK TORUŃ

 

ul. Chłopickiego 4

87-100 Toruń

www.przystanektorun.pl

 

3. Program:

09:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

 

10:00 - 15:30

Szkolenie na temat:

 

Akcja Bilans 2017 - wybrane zagadnienia prawa bilansowego

w tym:

- sprawozdanie finansowe (w tym jednostek małych i mikro)

- uproszczenia w rachunkowości i w sprawozdaniach finansowych

- polityka rachunkowości

- zysk podatkowy a zysk bilansowy

 

Prelegent: Piotr Kowalczyk     

4. Opłata:

·         150,00 zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami),

·         300,00 zł (Cena dla doradcy zalegającego powyżej 240,00 zł),

·         200,00 zł (Cena dla asystenta doradcy podatkowego).

 

5. Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane są do posiadania przy sobie legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu tożsamości.

 

6. W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, zgłoszenia przyjmowane są do 11 grudnia 2017 rRejestracji prosimy dokonać za pośrednictwem portalu mDoradca.

 

7. Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Oddział Kujawsko-Pomorski

mBank S.A.  11 1140 1124 0000 4004 3000 1012

W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:

Nazwisko, imię, numer wpisu doradcy

wraz z dopiskiem "Szkolenie – 13.12.2017r."

 

8. Zarząd informuje, że nie przewiduje możliwości zgłaszania bądź rezygnacji ze szkolenia w dniu jego przeprowadzenia. Jedyną formę zgłoszenia uczestnictwa określa pkt.6 niniejszego komunikatu.

 

9. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatami. Szkolenie przewidziano dla 40 osób.

 

10. Zarząd informuje, że zgłoszenie jest podstawą do obciążenia, niezależnie od obecności na szkoleniu (uchwała Zarządu z dn. 7 maja 2008r.).

 

11. Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doradcy podatkowi biorący udział w tym szkoleniu uzyskają 5 punktów. Warunkiem przyznania punktów jest uczestnictwo i podpisanie listy obecności.

 

DATA PUBLIKACJI: 2017-12-06 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (52) 584 44 44
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x