Aktualność: Zgromadzenie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP

Szanowni Państwo

Doradcy Podatkowi

 

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP uprzejmie informuje,

że na podstawie § 46 ust. 1 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

zwołuje

Zgromadzenie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP• Planowany termin:
08 lutego 2018 r. (czwartek)

• Rozpoczęcie Zgromadzenia Wyborczego godz. 10:30

• Miejsce: Hotel BRDA, ul. Dworcowa 94 w Bydgoszczy, sala BRDA (parter budynku)

 

Rejestracja doradców podatkowych biorących udział w Zgromadzeniu

rozpocznie się o godzinie 9:30 i potrwa do godziny 10:30. 

 

Zgodnie z § 47 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych do zadań Zgromadzenia należy:

• ustalenie liczby i wybór członków Zarządu Regionalnego Oddziału Izby,
• przyjęcie sprawozdania ustępującego Zarządu Regionalnego Oddziału Izby,
• wybór członków Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego.

 

Przypominamy o zabraniu dowodów tożsamości!

Każdy doradca podatkowy, aby otrzymać mandat wyborczy zobowiązany jest do okazania legitymacji doradcy podatkowego bądź urzędowego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość oraz musi złożyć podpis na spisie wyborców.

 

Ze względów organizacyjnych, uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia, do dnia 06.02.2018r.: e-mail  kujawsko-pomorski@kidp.pl lub tel. (52) 584 44 44Poniżej zamieszczono:

- spis wyborców

- projekt porządku obrad Zgromadzenia Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP - rekomendowany przez Zarząd KPO KIDP

- projekt Regulaminu Zgromadzenia Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP - rekomendowany przez Zarząd KPO KIDP

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszymi dokumentami.

DATA PUBLIKACJI: 2018-02-06 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: ((52) 584 44 44)
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x