Szczegóły szkolenia / imprezy

Reguły weryfikacji obowiązków podatkowych w trakcie kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej
Kategoria: Ordynacja podatkowa
rodzaj: Warsztaty
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 9 / 25
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-03-05
Data zakończenia: 2018-03-05
Organizotor:  Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
KOMUNIKAT NR 2/2018
ZARZĄDU KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU KIDP
z dnia 14 lutego 2018 roku
w sprawie warsztatów

1. Termin warsztatów:  
05 marca 2018 roku (poniedziałek)
 
2. Miejsce warsztatów:      
Sala konferencyjna      
PRZYSTANEK TORUŃ
ul. Chłopickiego 4
87-100 Toruń

www.przystanektorun.pl
3. Program warsztatów
09:30 - 10:00
Rejestracja uczestników

10:00 - 15:30
Warsztaty na temat:

                                            
Reguły weryfikacji obowiązków podatkowych w trakcie kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej


Prelegent:  Krzysztof Kapalski – doradca podatkowy


4. Opłata:
•    150,00 zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami),
•    300,00 zł (Cena dla doradcy zalegającego powyżej 240,00 zł),
•    200,00 zł (Cena dla asystenta doradcy podatkowego).

5. Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane są do posiadania przy sobie legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu tożsamości.

6. W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, zgłoszenia przyjmowane są do 
01 marca 2018 roku.  Rejestracji prosimy dokonać za pośrednictwem portalu mDoradca.

7. Wpłat prosimy dokonywać na konto:
 
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Oddział Kujawsko-Pomorski
mBank S.A.  11 1140 1124 0000 4004 3000 1012
W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:
Nazwisko, imię, numer wpisu doradcy
wraz z dopiskiem "Warsztaty – 05.03.2018"


8. Zarząd informuje, że nie przewiduje możliwości zgłaszania bądź rezygnacji z warsztatów w dniu ich przeprowadzenia. Jedyną formę zgłoszenia uczestnictwa określa pkt.7 niniejszego komunikatu.

9. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatami. Warsztaty przewidziano
do 25 osób.
 
10. Zarząd informuje, że zgłoszenie jest podstawą do obciążenia, niezależnie od obecności w warsztatach (uchwała Zarządu z dn. 7 maja 2008r.).

11. Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doradcy podatkowi biorący udział w tych warsztatach uzyskają
5 punktów. Warunkiem przyznania punktów jest uczestnictwo i podpisanie listy obecności.


                              
 

Kategorie szkoleń

akcja
akcja

Kontakt

tel.: ((52) 584 44 44)
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x