Szczegóły szkolenia / imprezy

Uwaga!!! zmiana godzin szkolenia -- 9.00 - 13.00 -- Nowe i stare problemy w VAT -podzielona płatność, nieruchomości, samochody, odwrotne obciążenia, import usług
Kategoria: VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 33 / 40
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-06-26
Data zakończenia: 2018-06-26
Organizotor:  Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
KOMUNIKAT NR 6/2018
ZARZĄDU KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU KIDP
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie szkolenia


1. Termin szkolenia:   26 czerwca  2018 roku (wtorek)
 
2. Miejsce szkolenia:   Sala konferencyjna Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP
ul. Marszałka Focha 4 w Bydgoszczy

3. Program szkolenia

09:30 - 10:00
8.30 - 9.00
Rejestracja uczestników

10:00 - 15:30
9.00 - 13.00
                                            
Nowe i stare problemy w VAT:
-podzielona płatność, nieruchomości, samochody, odwrotne obciążenia, import usług


Prelegent:  dr Adam Bartosiewicz

dr Adam Bartosiewicz Doktor nauk prawnych, specjalizujący w prawie podatkowym - polskim i wspólnotowym. Stale współpracuje z Rzeczpospolitą i jej dodatkiem Dobra Firma, od kilku lat udziela odpowiedzi na pytania klientów Vademecum Doradcy Podatkowego. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego.


W trakcie wykładu przerwy kawowe


4. Opłata:
 
•    150,00 zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami),
•    300,00 zł (Cena dla doradcy zalegającego powyżej 240,00 zł),
•    200,00 zł (Cena dla asystenta doradcy podatkowego).

5. Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane są do posiadania przy sobie legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu tożsamości.

6. W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, prosimy o dokonanie zgłaszenia uczestnictwa w szkoleniu do 22 czerwca 2018 roku.
 
7. Rejestracji na szkolenie należy dokonać za pośrednictwem portalu mDoradca.

8. Wpłat prosimy dokonywać na konto:
 
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Oddział Kujawsko-Pomorski
mBank S.A.  11 1140 1124 0000 4004 3000 1012
W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:
Imię, nazwisko, numer wpisu doradcy
wraz z dopiskiem "Szkolenie VAT – 26.06.2018"
 

9. Zarząd informuje, że nie przewiduje możliwości zgłaszania bądź rezygnacji ze szkolenia w dniu jego przeprowadzenia. Jedyną formę zgłoszenia uczestnictwa określa pkt.7 niniejszego komunikatu.

10. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatami. Szkolenie przewidziano dla 40 osób.
 
11. Zarząd informuje, że zgłoszenie jest podstawą do obciążenia, niezależnie od obecności na szkoleniu (uchwała Zarządu z dn. 7 maja 2008r.).

12. Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, organizator postanowił, że doradcy podatkowi biorący udział w tym szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania uzyskają 5 punktów. Warunkiem przyznania punktów jest uczestnictwo i podpisanie listy obecności.

Kategorie szkoleń

akcja
akcja

Kontakt

tel.: ((52) 584 44 44)
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x