Szczegóły szkolenia / imprezy

Konferencja - ECONOMY, TAX & CRIME 2018
Kategoria: Konferencja
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 12.0
Zgłoszenia: 40 / 40
Koszty:  450.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
450.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
600.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-11-23
Data zakończenia: 2018-11-24
Organizotor:  Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
OŚRODEK STUDIÓW FISKALNYCH  UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA
ORAZ
KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
PRZY WSPARCIU
TUiR WARTA ORAZ KANCELARII DLA PIPER
ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ i WARSZTATY

                                                                                  

ECONOMY, TAX & CRIME 2018

23-24 LISTOPADA 2018 R
.


Wydział Prawa i Administracji UMK, ul. Bojarskiego 3

To już kolejna z cyklu konferencji mających na celu wymianę poglądów między przedstawicielami różnych środowisk, które mają zawodową styczność z podatkami, przestępczością podatkową i gospodarczą.

Podczas konferencji omawiane i dyskutowane będą tematy związane z:
•    oszustwami w sferze VAT:
- jak zabezpieczyć biznes przed transakcjami z oszustami i konsekwencjami podatkowymi takich transakcji?
- jak prawidłowo zbadać i udokumentować świadomy udział podmiotów w karuzelach podatkowych (przesłanki należytej staranności)?
•    nadużyciem prawa w VAT,
•    oszustwami w sferze akcyz:
- co zrobić, aby uchronić się przed podatkowymi następstwami działań przestępców?
•    nierzetelnymi księgami podatkowymi,
•    relacjami między postępowaniem podatkowym a karnym czy karnym skarbowym,
•    zmianami w przepisach karnych i karnych skarbowych związanych z przestępczością podatkową.

Pierwszy dzień będzie mieć charakter typowej konferencji, podczas której prezentowane będą referaty, a następnie będzie możliwości uczestnictwa w dyskusji oraz zadawania pytań referentom. Drugi dzień będzie mieć charakter warsztatów.


Podczas konferencji i warsztatów wystąpią m.in.:

 • dr Dagmara Dominik-Ogińska, sędzia WSA we Wrocławiu
 • dr hab. Jerzy Duży (UMK), prokurator, p.o. Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy
 • Paweł Kołodziejski, prokurator – Prokuratora Regionalna w Gdańsku
 • Zbigniew Liptak, doradca podatkowy, EY
 • Mariola Lisewska, radca prawny, Polipol Service-Center
 • Dariusz Michał Malinowski, doradca podatkowy
 • Jerzy Martini, doradca podatkowy, MARTINI I WSPÓLNICY
 • Tomasz Michalik, doradca podatkowy, MDDP
 • dr hab. Tomasz Oczkowski (UMK), radca prawny
 • Agnieszka Olesińska (UMK), sędzia WSA w Warszawie
 • Michał Potyrała, doradca podatkowy, PwC
 • dr Krzysztof Radzikowski (UW)
 • Krzysztof Rutkowski, doradca podatkowy, KDCP
 • Alicja Sarna, doradca podatkowy, MDDP
 • Teresa Sławińska-Choryło (PAN), doradca podatkowy
 • dr Piotr Stanisławiszyn (UO), sędzia Sądu Rejonowego w Opolu
 • Radomir Szaraniec, doradca podatkowy, KIDP
 • prof. dr hab. Robert Zawłocki (UAM), adwokat

 

W specjalnym panelu ekspertów DLA Piper wystąpią:

 • Anna Atanasow, General Counsel, Global Markets, CCC
 • Magdalena Dec, adwokat, DLA Piper
 • Piotr Falarz, adwokat, DLA Piper
 • Marta Jastrzębska, Regional Legal Counsel, Compliance & Data Privacy Officer, Philips Polska
 • Paweł Matej, adwokat, DLA Piper
 • Tomasz Rudyk, adwokat, Partner Praktyki White Collar Crimes & Compliance, DLA Piper
 • Magdalena Soboń-Stasiak, Lawyer & Compliance Officer, ArcelorMittal Poland
 • Dominika Wolf-Jezierska, adwokat, DLA Piper

 

Spośród gości zagranicznych udział potwierdzili m.in.:

 • doc. Svetislav Kostic, Uniwersytet w Belgradzie
 • JUDr. Anna Románová, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Wystąpienia będą dotyczyć wielu aktualnych zagadnień – wśród nich m.in.:

 • prawa do obrony w zakresie podatków w orzecznictwie TSUE
 • oszustwa i nadużycia w VAT w świetle orzecznictwa TSUE i sądów administracyjnych
 • odpowiedzialności „brokera” w karuzeli podatkowej w przypadku wyłudzeń VAT na gruncie KKS
 • kwalifikacji prawnokarnej oszustw VATowskich / fakturowych
 • zasady jednokrotności opodatkowania akcyzą
 • pakietu paliwowego II
 • wpływu czynników ocennych (zamiaru, winy) przy określaniu zobowiązań w podatku VAT
 • wykorzystania dowodów z postępowania karnego w postępowaniu podatkowym
 • art. 9 par. 3 k.k.s.
 • sankcji karnych za naruszenie przepisów ustanawiających ograniczenia pozataryfowe w imporcie
 • compliance’u w organizacji

Języki konferencji: polski i angielski       Język warsztatów: polski

Rozpoczęcie konferencji przewidywane jest ok. godz. 12 w piątek 23 listopada a zakończenie ok. godz. 15 w sobotę 24 listopada 2018r.
WAŻNE!
Liczba miejsc z opłatą konferencyjną dedykowaną dla doradców podatkowych, jest ograniczona do 40 osób.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatami.


Cena dla doradcy – zgłoszenie w terminie do 30 września 2018
•    350,00 zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami) (przy zgłoszeniu w mDoradcy proszę wybrać usługę dodatkową - Rabat)
•    600,00 zł (Cena dla doradcy zalegającego powyżej 240,00 zł),

Cena dla doradcy – zgłoszenie po 30 września 2018
•    450,00 zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami),
•    900,00 zł (Cena dla doradcy zalegającego powyżej 240,00 zł),

Opłata konferencyjna nie przewiduje noclegu. Prosimy o znalezienie noclegu we własnym zakresie.

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie przez panel mDoradca, w terminie
od 1 września 2018 r. do wyczerpania miejsc.


Osoby biorące udział w konferencji zobowiązane są do posiadania przy sobie legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu tożsamości.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
 
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Oddział Kujawsko-Pomorski
mBank S.A.  11 1140 1124 0000 4004 3000 1012
W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:
Nazwisko, imię, numer wpisu doradcy
wraz z dopiskiem " Konferencja 23-24.11.2018"

Zarząd informuje, że nie przewiduje możliwości zgłaszania rezygnacji z konferencji po 13 listopada 2018r. Zgłoszenie jest podstawą do obciążenia, niezależnie od obecności na konferencji (uchwała Zarządu z dn. 7 maja 2008r.).

Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doradcy podatkowi biorący udział w konferencji uzyskają 12 punktów. Warunkiem przyznania punktów będzie uczestnictwo i podpisanie listy obecności.Szczegółowy harmonogram znajdą Państwo na stronie: 
http://www.law.umk.pl/osf/konferencje/economy-tax-crime/

Kategorie szkoleń

akcja
akcja

Kontakt

tel.: (52) 584 44 44
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x