Szczegóły szkolenia / imprezy

Lista zamknięta - BRAK MIEJSC!!! Zmiany w podatku dochodowym i wybrane problemy podatku VAT
Kategoria: Podatek dochodowy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 49 / 45
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-10-19
Data zakończenia: 2018-10-19
Organizotor:  Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
KOMUNIKAT NR 8/2018
ZARZĄDU KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU KIDP
z dnia 3 października 2018 roku
w sprawie szkolenia

1. Termin:   19 października 2018 roku (piatek)
 
2. Miejsce:     
Sala konferencyjna Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP
ul. Marszałka Focha 4 w Bydgoszczy3. Program:

09:30 - 10:00
Rejestracja uczestników

10:00 - 15:30
Szkolenie na temat:
      
Zmiany w podatku dochodowym
i wybrane problemy podatku VAT


Prelegent: dr inż. Paweł Małecki
- Doradca podatkowy, doświadczony wykładowca z zakresu prawa podatkowego, autor wielu publikacji oraz kilkunastu książek z zakresu prawa podatkowego (w tym komentarza do ustawy o podatku VAT, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów przeprowadzającej egzaminy na doradców podatkowych. Doradza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  w zakresie podatku VAT i podatków dochodowych.
     


4. Opłata:
•    150,00 zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami),
•    300,00 zł (Cena dla doradcy zalegającego powyżej 240,00 zł),
•    200,00 zł (Cena dla asystenta doradcy podatkowego).

5. Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane są do posiadania przy sobie legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu tożsamości.

6. W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, zgłoszenia przyjmowane są do 16 października 2018 r.  Rejestracji prosimy dokonać za pośrednictwem portalu mDoradca.

7. Wpłat prosimy dokonywać na konto:
 
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Oddział Kujawsko-Pomorski
mBank S.A.  11 1140 1124 0000 4004 3000 1012
W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:
Nazwisko, imię, numer wpisu doradcy
wraz z dopiskiem "Szkolenie – 19.10.2018"

8. Zarząd informuje, że nie przewiduje możliwości zgłaszania bądź rezygnacji ze szkolenia w dniu jego przeprowadzenia. Jedyną formę zgłoszenia uczestnictwa określa pkt.7 niniejszego komunikatu.

9. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatami. Szkolenie przewidziano dla 40 osób.
 
10. Zarząd informuje, że zgłoszenie jest podstawą do obciążenia, niezależnie od obecności na szkoleniu (uchwała Zarządu z dn. 7 maja 2008r.).

11. Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doradcy podatkowi biorący udział w tym szkoleniu uzyskają 5 punktów. Warunkiem przyznania punktów jest uczestnictwo i podpisanie listy obecności.Kategorie szkoleń

akcja
akcja

Kontakt

tel.: (52) 584 44 44
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x