Szczegóły szkolenia / imprezy

ZAMKNIĘTA LISTA- BRAK MIEJSC !!!! Zmiany w VAT - nowelizacje 2019-2020
Kategoria: VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 47 / 40
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
250.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-09-18
Data zakończenia: 2019-09-18
Organizotor:  Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
KOMUNIKAT NR 10/2019
ZARZĄDU KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU KIDP
z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie szkolenia

1. Termin:       18 września 2019 roku (środa)
 
2. Miejsce:     
Sala konferencyjna Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP
ul. Marszałka Focha 4 w Bydgoszczy

3. Program:
09:30 – 10:00
Rejestracja uczestników

10:00 - 15:30
Szkolenie na temat:
                                
"Zmiany w VAT - nowelizacje 2019-2020”


Prelegent: Modzelewski Zdzisław
Doradca podatkowy. Partner w Spółce Doradztwa Podatkowego MMR Consulting Sp. z o.o., absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie podatków pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług, oraz w zakresie postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych związanych z podatkami pośrednimi. Współautor 4 komentarzy do ustawy o VAT, autor kilkudziesięciu artykułów o tematyce podatkowej   


4. Opłata:
•    150,00 zł brutto (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami),
•    250,00 zł brutto (Cena dla asystenta doradcy podatkowego oraz doradcy zalegającego ze składkami)

5. Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane są do posiadania przy sobie legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu tożsamości.

6. W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2019 r.  Rejestracji prosimy dokonać za pośrednictwem portalu mDoradca.

7. Wpłat prosimy dokonywać na konto:
 
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Oddział Kujawsko-Pomorski
mBank S.A.  11 1140 1124 0000 4004 3000 1012
W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:
Nazwisko, imię, numer wpisu doradcy
wraz z dopiskiem "Szkolenie – 18.09.2019"

8. Zarząd informuje, że nie przewiduje możliwości zgłaszania bądź rezygnacji ze szkolenia w dniu jego przeprowadzenia. Jedyną formę zgłoszenia uczestnictwa określa pkt.7 niniejszego komunikatu.

9. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatami. Szkolenie przewidziano dla 40 osób.
 
10. Zarząd informuje, że zgłoszenie jest podstawą do obciążenia, niezależnie od obecności na szkoleniu (uchwała Zarządu z dn. 7 maja 2008r.). W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji w określonym terminie oraz nie przybycia na szkolenie doradca będzie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

11. Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doradcy podatkowi biorący udział w tym szkoleniu uzyskają 5 punktów. Warunkiem przyznania punktów jest uczestnictwo i podpisanie listy obecności.

Kategorie szkoleń

akcja
akcja

Kontakt

tel.: ((52) 584 44 44)
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x