Dla doradcy z serwisu www.kujawsko-pomorski.kidp.pl Dla doradcy z serwisu www.kujawsko-pomorski.kidp.pl http://www.kujawsko-pomorski.kidp.pl/ Fri, 23 Feb 2018 03:19:28 +0100 120 Księga wizualizacji KRDP zarekomendowała doradcom podatkowym stosowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych http://www.krdp.pl/strona.php/631_ksiega_wizualizacji.html Zawiadomienie o zmianie danych   Każda osoba fizyczna będącą doradcą podatkowym ma obowiązek zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o każdorazowej zmianie danych: imienia, nazwiska, daty urodzenia, oznaczenia http://www.krdp.pl/strona.php/654_zawiadomienie_o_zmianie_danych.html Wybraliśmy nowy Zarząd KPO KIDP oraz KPO ZSD W dniu 08 lutego 2018 r., odbyło się Zgromadzenie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP, gdzie zgodnie z § 47 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych dokonano wyboru Członków Zarządu KPO KIDP oraz http://www.kujawsko-pomorski.kidp.pl/aktualnosciall.php/10/5226