Dla doradcy z serwisu www.kujawsko-pomorski.kidp.pl Dla doradcy z serwisu www.kujawsko-pomorski.kidp.pl http://www.kujawsko-pomorski.kidp.pl/ Fri, 24 Nov 2017 21:08:48 +0100 120 Księga wizualizacji KRDP zarekomendowała doradcom podatkowym stosowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych http://www.krdp.pl/strona.php/631_ksiega_wizualizacji.html Zawiadomienie o zmianie danych   Każda osoba fizyczna będącą doradcą podatkowym ma obowiązek zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o każdorazowej zmianie danych: imienia, nazwiska, daty urodzenia, oznaczenia http://www.krdp.pl/strona.php/654_zawiadomienie_o_zmianie_danych.html Projekty do konsultacji Akty prawne - projekty do konsultacji. Zapraszamy doradców podatkowych do zgłaszania uwag do konsultowanych projektów. https://krdp.pl/akty.php