Warto wiedzieć z serwisu www.kujawsko-pomorski.kidp.pl Warto wiedzieć z serwisu www.kujawsko-pomorski.kidp.pl http://www.kujawsko-pomorski.kidp.pl/ Fri, 21 Sep 2018 04:44:15 +0200 120 Dla kandydatów na doradcę podatkowego Jak zostać doradcą podatkowym? Wykaz dokumentów potrzebnych do wniosku o wpis na listę doradców podatkowych. Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacj http://www.krdp.pl/strona.php/609_dla_kandydatow_na_doradce_podatkowego.html Projekty do konsultacji Akty prawne - projekty do konsultacji. Zapraszamy doradców podatkowych do zgłaszania uwag do konsultowanych projektów. https://krdp.pl/akty.php Informator RODO Krajowa Rada Doradców Podatkowych stanowiskiem z dnia 26 kwietnia 2018 r. zatwierdziła i zleciła przekazanie doradcom podatkowym Informatora „Ochrona danych osobowych przez doradcę podatkowego http://www.kujawsko-pomorski.kidp.pl/strona.php/569_ochrona_danych_osobowych_rodo.html