Komunikat nr 3/2008

KOMUNIKAT  NR  3/2008

ZARZĄDU  KUJAWSKO-POMORSKIEGO  ODDZIAŁU  KIDP

z dnia 2 kwietnia 2008 roku

w sprawie szkolenia

 

 

1.      W dniu 7 maja 2008 r. odbędzie się szkolenie dla doradców podatkowych.

 

2.      Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorski Oddział KIDP, ul. Marszałka Focha 4 (wejście obok Kredyt Banku – III piętro - winda)

 

 

3.      Przewidywany program szkolenia:

 

·        09:30 - 10:00        -          Rejestracja uczestników

 

·        10:00 – 11:30        -          Wybrane problemy w podatku VAT
                                                 w świetle orzecznictwa
                                                 Sądów Administracyjnych,
                                                 ETS i Interpretacji
                                                 Ministerstwa Finansów

 

                                                dr Paweł Małecki

                                                doradca podatkowy, autor,
                                                wieloletni praktyk
                                                i wykładowca akademicki

                                                          

     

·        11:30 – 12:00        -          Przerwa

 

·        12:00 – 13:30        -          Wykład część II

 

·        13:30 – 13:45        -          Przerwa

 

·        13:45 – 14:30        -          Wykład część III

 

 

4.      Udział w szkoleniu jest płatny na konto Oddziału i wynosi 100,00 PLN

 

5.      Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane są do posiadania przy sobie legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu tożsamości.

 

6.      W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd obliguje doradców podatkowych do zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu do dnia 25 kwietnia 2008 r., (decyduje data wpływu do Zarządu).

 

7.      Uczestnictwo należy zgłaszać przesyłając kartę zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty (przelewu):

 

·        pocztą tradycyjną na adres:
 
                                    Kujawsko-Pomorski Oddział
                                    Krajowej Izby Doradców Podatkowych
                                    ul. Marszałka Focha 4
                                    85-070 Bydgoszcz
 
·        faksem:
                                   (052) 584-44-45 – czynny całą dobę

  

                  Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Krajowa Izba Doradców Podatkowych – Oddział Kujawsko-Pomorski

(UWAGA: ZMIANA KONTA!)

BRE Bank S.A.

11 1140 1124 0000 4004 3000 1012

 

W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:

Imię, nazwisko i numer wpisu doradcy
wraz z dopiskiem „Szkolenie – Bydgoszcz 07. 05. 2008 r.”

 

8.      Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.

 

9.      Zarząd informuje, że nie przewiduje możliwości zgłaszania bądź rezygnacji ze szkolenia w dniu jego przeprowadzenia. Jedyną formę zgłoszenia uczestnictwa określa pkt 7 niniejszego komunikatu.

 

 
 
Przewodniczący Zarządu
( - )
mgr Przemysław Piotrowski
Doradca Podatkowy 05274

 

 

 

Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (52) 584 44 44
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x