Komunikat nr 8/2008

KOMUNIKAT NR 8/2008

ZARZĄDU KUJAWSKO-POMORSKIEGO  ODDZIAŁU KIDP

z dnia 12 sierpnia 2008 r.

w sprawie aktualizacji danych teleadresowych doradców

 

 

Na podstawie uchwały Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych nr 6/2002 z dnia 12 czerwca 2002 roku Zarząd uprzejmie prosi o przesłanie do dnia 12 września 2008 roku, pocztą elektroniczną (kujawsko-pomorski@kidp.pl) lub faksem (052 584-44-45), następujących danych:

  1. Imię, nazwisko oraz numer wpisu doradcy,
  2. Adres właściwy do doręczeń,
  3. Adres(y) e-mail,
  4. Numer stacjonarnego telefonu domowego,
  5. Numery stacjonarnych telefonów służbowych,
  6. Numery telefonów komórkowych,
  7. Numer faksu.

 

Przesłane informacje są poufne i będą przeznaczone tylko do wiadomości Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP.

 Zarząd zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie niniejszego komunikatu wśród doradców podatkowych.

 

                                                                                   Przewodniczący Zarządu
                                                                                   ( - )
                                                                                      mgr Przemysław Piotrowski
                                                                                     Doradca Podatkowy 05274

 

 

 

Kontakt

tel.: (52) 584 44 44
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x