07.10.2009 r. - Bydgoszcz

KOMUNIKAT  NR  8/2009

ZARZĄDU  KUJAWSKO-POMORSKIEGO  ODDZIAŁU  KIDP

z dnia 23 września 2009 roku

w sprawie szkolenia

 

 

1.      Termin szkolenia: 7 października 2009 r.

 

2.      Miejsce szkolenia: Sala szkoleniowa Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP,

ul. Marszałka Focha 4 (III piętro - winda)

 

3.      Program szkolenia:

 

·              9:30  – 10:00      -          Rejestracja uczestników

 

·              10:00  – 15:00    -          Podatkowe aspekty śmierci
                                               podatnika. Nowe zasady 
                                               opodatkowania kapitału.
                                                           
                                                       Tomasz Gzela

 

 

        W trakcie wykładu przerwy kawowe

 

 

 4 .       Udział w szkoleniu jest płatny na konto Oddziału i wynosi:

 

 

·              170 PLN Doradca Podatkowy

 

·              230 PLN Asystent Doradcy Podatkowego

 

5.      Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane są do
      posiadania przy sobie legitymacji  doradcy podatkowego lub
      dowodu tożsamości.

 

6.     W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd obliguje Doradców podatkowych  do zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu do dnia 2 października 2009 r. (decyduje data wpływu do Zarządu).
 
7.  Uczestnictwo należy zgłaszać przesyłając kartę zgłoszenia wraz z
     dowodem wpłaty przelewu

 

·        pocztą tradycyjną na adres:

 

                                        Kujawsko-Pomorski Oddział

                                        Krajowej Izby Doradców Podatkowych

                                        ul. Marszałka Focha 4

                                        85-070 Bydgoszcz

 

·        faksem:

                                      (052) 584-44-45 – czynny całą dobę

 
                         Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych – Oddział Kujawsko-Pomorski

BRE Bank S.A.

11 1140 1124 0000 4004 3000 1012

 

W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:

Imię, nazwisko i numer wpisu doradcy
wraz z dopiskiem „Szkolenie – Bydgoszcz 07.10.2009 r.”

 

8.      Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.

 

9.      Zarząd informuje, że nie przewiduje możliwości zgłaszania bądź rezygnacji ze szkolenia w dniu jego przeprowadzenia. Jedyną formę zgłoszenia uczestnictwa określa pkt 7 niniejszego komunikatu.

 

Zarząd zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie niniejszego komunikatu wśród doradców podatkowych.

                              
 
Przewodniczący Zarządu
( - )
mgr Przemysław Piotrowski
Doradca Podatkowy 05274

 

 

Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (52) 584 44 44
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x