Komunikat nr 10/2009

KOMUNIKAT NR 10/2009
ZARZĄDU KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU KIDP
z dnia 14 października 2009 roku
w sprawie szkolenia
Z powodu choroby wykładowcy szkolenie odwołane
 
 
 
1. Termin szkolenia: 4 listopada 2009 r.
 
2. Miejsce szkolenia: Sala wykładowa Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP, ul.
    Marszałka Focha 4 (III piętro - winda)
 
3. Program szkolenia
  • 9:30 - 10:00 - Rejestracja uczestników
  • 10:00 - 15:00 - Podatek dochodowy od osób fizycznych na rok 2010

                                  Zofia Lis

W trakcie wykładu przerwy kawowe
 
 
4. Udział w szkoleniu jest płatny na konto Oddziału i wynosi:
  • 200 PLN Doradca Podatkowy
  • 250 PLN Asystent Doradcy Podatkowego
5. Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane są do posiadania przy sobie legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu tożsamości.
 
6. W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd obliguje doradców podatkowych do zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu do dnia 30 października  2009 r.
 
7. Uczestnictwo należy potwierdzać przesyłając kartę zgłoszenia wraz z kopią dowodu wpłaty:
  • pocztą tradycyjną na adres:
           Kujawsko-Pomorski Oddział
           Krajowej Izby Doradców Podatkowych
           ul. Marszałka Focha 4
           85-070 Bydgoszcz
  • faksem:
           (052) 584 44 45 - czynny całą dobę
 
Wpłat prosimy dokonywać na konto:
 
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Oddział Kujawsko-Pomorski
 
BRE Bank S.A.
11 1140 1124 0000 4004 3000 1012
 
W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:
 
Imię, nazwisko, numer wpisu doradcy
wraz z dopiskiem "Szkolenie 04.11.2009"
 
8. Zarząd informuje, że nie przewiduje możliwości zgłaszania bądź rezygnacji ze szkolenia w dniu jego przeprowadzenia. jedyną formę zgłoszenia uczestnictwa określa pkt 7 niniejszego komunikatu.
 
9. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.
 
 

Zarząd zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie niniejszego komunikatu wśród doradców podatkowych.

                              
 
Przewodniczący Zarządu
( - )
mgr Przemysław Piotrowski
Doradca Podatkowy 05274

 

 
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (52) 584 44 44
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x