Komunikat nr 12/2009

KOMUNIKAT NR 12/2009

ZARZĄDU KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU KIDP

z dnia  8 grudnia 2009 roku

w sprawie szkolenia

 

  

 

1. Termin szkolenia: 13 stycznia 2010 r.

 

2. Miejsce szkolenia: Sala wykładowa Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP, ul.

    Marszałka Focha 4 (III piętro - winda)

 

3. Program szkolenia

 

                        ·    9:30 - 10:00 - Rejestracja uczestników

 ·    10:00 - 15:00 – Podatek dochodowy od osób fizycznych na rok 2010

                                        Pani Zofia Lis

W trakcie wykładu przerwy kawowe

 

 

4. Udział w szkoleniu jest płatny na konto Oddziału i wynosi:

 

·    200 PLN Doradca Podatkowy
·    250 PLN Asystent Doradcy Podatkowego

5. Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane są do posiadania przy sobie legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu tożsamości.

 

6. W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd obliguje doradców podatkowych do zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu do dnia 5 stycznia 2010 r.

 

7. Uczestnictwo należy potwierdzać przesyłając kartę zgłoszenia wraz z kopią dowodu wpłaty:

 

·    pocztą tradycyjną na adres:

           Kujawsko-Pomorski Oddział

           Krajowej Izby Doradców Podatkowych

           ul. Marszałka Focha 4

           85-070 Bydgoszcz

·    faksem:

           (052) 584 44 45 - czynny całą dobę

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Oddział Kujawsko-Pomorski

 

BRE Bank S.A.

11 1140 1124 0000 4004 3000 1012

 

W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:

 

Imię, nazwisko, numer wpisu doradcy

wraz z dopiskiem "Szkolenie 13.01.2010"

 

8. Zarząd informuje, że nie przewiduje możliwości zgłaszania bądź rezygnacji ze szkolenia w dniu jego przeprowadzenia. jedyną formę zgłoszenia uczestnictwa określa pkt 7 niniejszego komunikatu.

 

9. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.

 

 

Zarząd zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie niniejszego komunikatu wśród doradców podatkowych.

                              

 

Przewodniczący Zarządu
( - )

mgr Przemysław Piotrowski
Doradca Podatkowy 05274

 

Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (52) 584 44 44
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x