Kominikat nr 7/2011

KOMUNIKAT NR 7/2011

ZARZĄDU KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU KIDP

z dnia 11 maja 2011

w sprawie szkolenia

 

 

 

1. Termin szkolenia: 8 czerwca 2011 r.

 

2. Miejsce szkolenia: Bydgoski Dom Technika NOT, ul. Rumińskiego 6, Sala konferencyjna (parter budynku)

3. Program szkolenia

 

08.06.2011 (środa)

 

09:30 - 10:00                                                           

Rejestracja uczestników

 

 

10:00 - 15:00                                                   

„Obowiązki przedsiębiorców w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.”

 

Prelegenci: Przedstawiciel  Departamentu  Środowiska i Geologii Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

 

 

 

W trakcie wykładu przerwy kawowe

 

 

 

4. Udział w szkoleniu jest bezpłatny

 

5. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu i niepoinformowaniu o tym fakcie organizatorów, doradca podatkowy zostanie obciążony kosztami organizacji ww. szkolenia w wysokości 150,00 PLN (w tym podatek VAT). Ponadto informujemy, że nie przewiduje się możliwości rezygnacji ze szkolenia w dniu jego przeprowadzenia. Jedyną formę zgłoszenia uczestnictwa określa pkt 7 niniejszego komunikatu.

 

5. Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane są do posiadania przy sobie legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu tożsamości.

 

6. W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd obliguje doradców podatkowych do zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu do dnia 1 czerwca 2011 r.

 

7. Uczestnictwo należy potwierdzać przesyłając kartę zgłoszenia wraz z kopią dowodu wpłaty:

 

·    pocztą tradycyjną na adres:

           Kujawsko-Pomorski Oddział

           Krajowej Izby Doradców Podatkowych

           ul. Marszałka Focha 4

           85-070 Bydgoszcz·    faksem:

           (052) 584 44 45 - czynny całą dobę

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Oddział Kujawsko-Pomorski

 

BRE Bank S.A.

11 1140 1124 0000 4004 3000 1012

 

W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:

 

Imię, nazwisko, numer wpisu doradcy

wraz z dopiskiem "Szkolenie 08.06.2011"

 

 

8. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Zarząd zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie niniejszego komunikatu wśród doradców podatkowych.

                              

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (52) 584 44 44
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x