Komunikat nr 6/2014

 

 

 

 

KOMUNIKAT NR 6/2014

ZARZĄDU KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU KIDP

z dnia 1 kwietnia 2014

w sprawie organizacji

 

VII Ogólnopolskiego Turystyczno-Krajoznawczego Rajdu Samochodowego Doradców Podatkowych

 

Bory Tucholskie 2014”

 

oraz szkolenia dla doradców podatkowych

 

 

1.  Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP zaprasza na VII Ogólnopolski Turystyczno-Krajoznawczy Rajd Samochodowy Doradców Podatkowych, oraz szkolenie dla doradców podatkowych

 

2. Termin: 10-11.05.2014 roku

 

3.  Umiejscowienie imprez: patrz planowany harmonogram

 

4.  Rajd samochodowy i imprezy towarzyszące organizowane są dla doradców podatkowych i ich rodzin (partner, dzieci).

 

5.  Szkolenie w dniu 11.05.2014 organizowane jest dla doradców podatkowych

 

6.  Temat szkolenia: „Samochody a VAT”

 

Prelegent: Pani Hanna Rychlik, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP

 

7.  Uczestnikiem Rajdu samochodowego jest załoga składająca się z min. dwóch osób (kierowca + pilot) oraz pasażerów w jednym samochodzie. Członkiem każdej załogi musi być przynajmniej jeden doradca podatkowy. Wymóg ten nie dotyczy załóg biorących udział w Rajdzie jako zaproszonych gości, załóg sponsorów i organizatorów.

 

8.  Zasady punktacji określa regulamin Rajdu (do pobrania w panelu mDoradcy, zakładka – pliki). W związku z tym, że Rajd ma charakter turystyczno-krajoznawczy i integracyjno-rodzinny, czas pokonania trasy nie ma znaczenia w klasyfikacji. Trasa Rajdu liczy ok. 60 km. Na jej przejechanie organizatorzy przewidzieli ok. 6 godzin.

 

9.     Zgodnie z Rozdziałem VIa uchwały nr 750/2010 KRDP z dnia 08.12.2011 r. określającym zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych informujemy, że doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu uzyskają 3 punkty.

 

10.   Informujemy, że istnieje możliwość rezerwacji noclegów w ośrodku z 10/11.05. (sobota/niedziela) w pokojach 1,2,3,4 osobowych (60,00  zł za osobę), Pokoje są komfortowo wyposażone w cenę wliczone jest śniadanie.

 

11.   Rezerwacji noclegów należy dokonywać za pośrednictwem odpowiednio wypełnionej karty zgłoszenia (do pobrania w panelu mDoradcy – zakładka pliki). Należności z tytułu wynajmu zarezerwowanych pokoi, należy opłacać bezpośrednio w recepcji ośrodka w dniu przyjazdu. Prosimy o dopilnowanie zwrotu kluczy od pokoi, w przypadku ich zagubienia do należności za nocleg zostanie doliczona kwota 50 zł/szt.

 

12.   Rejestracji na imprezę i szkolenie należy dokonać za pośrednictwem portalu mDoradca.

 

13.   Zarząd informuje, że nie przewiduje możliwości rezygnacji z imprezy oraz noclegów w Zajeździe do 14 dni przed jej organizacją. W przypadku rezygnacji z udziału w Rajdzie Biuro Oddziału zmuszone będzie obciążyć doradcę kosztami niewykorzystanych miejsc.

 

14.   Udział w rajdzie i szkoleniu jest płatny na konto Oddziału i wynosi:

 

a)    Cena dla doradców podatkowych niezalegających ze składkami oraz ich osób towarzyszących:

 

-     70,00 zł/osobę,

 

b)  Cena dla doradców podatkowych mających wobec izby zaległości z tytułu składek i innych tytułów oraz ich osób towarzyszących:

 

-     250,00 zł/osobę,

 

c)  Dzieci do lat 5 zwolnione są z opłaty.

 

 

 15.  Wpłaty wpisowego należy uiszczać na konto:

 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych – Oddział Kujawsko-Pomorski

 

mBank S.A.

11 1140 1124 0000 4004 3000 1012

 

W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:

Imię, nazwisko i numer wpisu doradcy
wraz z dopiskiem „10-11.05.2014”

16.  W celu prawidłowego zorganizowania imprezy, Zarząd obliguje doradców podatkowych do zgłaszania uczestnictwa do dnia 30 kwietnia 2014 roku.

 

17.   Informujemy, że podstawą przyjęcia zgłoszenia na imprezę oraz szkolenie jest wpłata,

        o której mowa w pkt. 14 niniejszego komunikatu.

 

18. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatami.     Imprezę i szkolenie przewidziano dla 70 osób.

 

 

Zarząd zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie niniejszego komunikatu wśród doradców podatkowych.

                              

Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (52) 584 44 44
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x