Komunikat nr 13/2014

KOMUNIKAT NR 13/2014

ZARZĄDU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

ODDZIAŁU  KIDP

z dnia 15 października 2014 r.

 

w sprawie Konferencji Doradców Podatkowych

 

Zarządy Kujawsko-Pomorskiego i Wielkopolskiego Oddziału KIDP

przy współpracy z Ośrodkiem Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, serdecznie zapraszają na

 Konferencję Doradców Podatkowych

  

1. Termin Konferencji: 28.11 – 30.11.2014 r. (piątek-niedziela)

 

2. Miejsce Konferencji: Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER, Wielka Nieszawka,

    ul. Toruńska 34/40, 87-165 Cierpice, www.olender.info

 

3. Program Konferencji:

28 listopada 2014 r. (piątek)

 

09:30 – 10:30

Rejestracja uczestników przy sali konferencyjnej

*(14:00 początek doby hotelowej – zakwaterowanie),

*(w trakcie wykładów przerwy kawowe serwowane w ogrodzie zimowym – parter budynku)

  

10:30 - 12:00

„Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych na podstawie Ordynacji Podatkowej”

Prelegent: Pan prof. dr hab. Wojciech Morawski

Pan prof. dr hab. Wojciech Morawski – Katedra Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa I Administracji UMK w Toruniu. Ukończył aplikację sądową, jest radcą prawnym. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego, celnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Autor prawie 300 publikacji z zakresu problematyki. Pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Wspomagał jako ekspert m.in. Biuro Analiz Sejmowych. Członek Stowarzyszenia – Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Zespołu Eksperckiego do spraw Lokalnego Prawa Podatkowego.

12:15 – 13:35

„Konsekwencje wszczęcia postępowania administracyjnego.

Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym”

Prelegent: Pan dr Tomasz Brzezicki

 

Pan dr Tomasz Brzezicki - Katedra Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa I Administracji UMK w Toruniu, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo. W czasie studiów odbyty staż asystencki w Katedrze Prawa Administracyjnego pod opieką naukową prof. dr hab. Eugeniusza Ochendowskiego. Po studiach praca na stanowisku asystenta, wykładowcy i adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego UMK w Toruniu. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu oraz radca prawny. Autor wielu publikacji.

 

 13:45 – 14:30

Obiad 

14:30 – 15:30

„Umorzenie postępowania egzekucyjnego”

Prelegent: Pan dr Tomasz Brzezicki 

15:45 – 17:30

„Przedawnienie zobowiązania podatkowego”

Prelegent: Pan prof. dr hab. Wojciech Morawski 

20:00 – 02:00  

Uroczysta kolacja. Zabawa andrzejkowa.

  

29 listopada 2014 r. (sobota)

 

07:30 - 09:30

Śniadanie dla osób nocujących

 

09:30 – 10:30

 „Ustanowienie kuratora dla osoby prawnej”

Prelegent: Pan Ryszard Reif

 

Pan Ryszard Reif – Przewodniczący Wydziału, Sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu

 

10:30 - 17:00

Panele wykładów:

„Czynności zawodowego pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym

i sądowoadministracyjnym”

„Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym”

„Sądowe przypadki – pełnomocników wpadki”

Prelegent: Pan prof. nadzw. dr hab. Jan Paweł Tarno

 

Pan prof. nadzw. dr hab. Jan Paweł Tarno – kierownik  Zakładu Sądownictwa Administracyjnego, sędzia  Naczelnego Sądu Administracyjnego, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, przewodniczący Rady Naukowej Letnich Warsztatów Doktoranckich. Autor i współautor wielu opracowań naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowej kontroli administracji (monografii, podręczników, komentarzy, artykułów, rozpraw i glos).

 

*(w trakcie wykładów przerwy kawowe serwowane w ogrodzie zimowym – parter budynku)

 

13:30 – 14:30

Obiad  

18:00 – 19:00

Kolacja 

20:00 – 22:00

Spektakl Teatru Imresaryjnego AFISZ

„W oparach starego kina”

(Restauracja – parter budynku)

 

Zapraszamy na program składający się z najsłynniejszych piosenek z  Kabaretu Starszych Panów. Twórcy zabiorą Państwa w krainę polskiej międzywojennej piosenki filmowej z odrobiną powagi i swingu oraz charakterystycznym humorem zawartym w piosenkach.

 

30 listopada 2014 r. (niedziela)

 

08:00 – 10:00 

Śniadanie dla osób nocujących 

*(12:00 koniec doby hotelowej – wykwaterowanie)

 

10:00 - 14:30

„Dobra wiara w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE i sądów polskich”

Prelegent: Pan dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki

 

Pan dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki - Adiunkt w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu od czasu podjęcia studiów na Wydziale Prawa i Administracji UMK. W toku studiów pobierał naukę również w Uniwersytecie w Aalborgu jako stypendysta Rządu Danii, w Uniwersytecie w Antwerpii jako stypendysta programu Socrates-Erasmus oraz w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego jako stypendysta organizacji NUFFIC. Uczestniczył również w międzynarodowych i krajowych kursach oraz konferencjach z zakresu europejskiego prawa wspólnotowego, polityki regionalnej Wspólnoty Europejskiej (Pamporowo, Bułgaria 2000) oraz prawa podatkowego. W toku studiów magisterskich uczestniczył w seminarium z zakresu prawa podatkowego. Pan dr Krzysztof Lasiński-Sulecki ukończył również studia europejskie w Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2011-2012 dr Krzysztof Lasiński-Sulecki prowadził badania naukowe jako Senior Tax Researcher w Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht, Wirtschaftsuniversität Wien. Od 2004 r., Pan dr Krzysztof Lasiński-Sulecki jest doradcą podatkowym. W 2008 r. rozpoczął współpracę z International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie jako polski korespondent czasopisma International VAT Monitor. Jest także ekspertem Biura Analiz Sejmowych. W 2010 r. dr Krzysztof Lasiński-Sulecki został pozaetatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. W 2012 r. Pan dr Krzysztof Lasiński-Sulecki został członkiem grupy ekspertów Komisji Europejskiej ds. VAT. Pan dr Krzysztof Lasiński-Sulecki jest członkiem International Fiscal Association oraz Stowarzyszenia - Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
.

*(w trakcie wykładów przerwy kawowe serwowane w ogrodzie zimowym – parter budynku)

 
14:30 

Obiad i zakończenie Konferencji

  

4. W celu prawidłowego zorganizowania konferencji, organizatorzy obligują doradców podatkowych do zapisywania się na konferencję poprzez system mDoradca najpóźniej do dnia 13. XI. 2014 r.

 

5.  Termin bezkosztowego zgłaszania rezygnacji z udziału w konferencji upływa dnia 13 listopada 2014 r. W przypadku rezygnacji przez zgłoszonego doradcę z uczestnictwa w konferencji po wyznaczonym terminie, doradca podatkowy zobowiązany zostanie do pokrycia pełnych kosztów udziału w konferencji (BEZ DOFINANSOWANIA – kwota 1300,00 zł brutto).

 

6. Zgłoszenia doradców podatkowych z innych Oddziałów, które nie współorganizują konferencji będą przyjmowane na listę rezerwową w systemie mDoradca. Miejsca będą przyznawane w miarę dostępności, po zakończeniu zbierania zgłoszeń, tj. po 13 listopada 2014 r.

7. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzona dowodem wpłaty. Konferencja przewidziana została na 60 osób, w tym 30 miejsc zarezerwowanych jest dla Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP i 30 miejsc dla Wielkopolskiego Oddziału KIDP.

8. Zgodnie z Rozdziałem VIa uchwały nr 750/2010 KRDP z dnia 08.12.2011 r. określającym zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych organizatorzy konferencji informują, że doradcy podatkowi biorący udział w całej konferencji uzyskają 16 punktów. 

9.  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany harmonogramu konferencji. Wskazane godziny mają charakter umowny i mogą ulec zmianie. 

 

10. Udział w konferencji jest płatny na konto Oddziału i wynosi:

 

a)    650,00 zł brutto, dla doradcy podatkowego, korzystającego z noclegów i niezalegającego w odpłatności składek członkowskich,

b)    450,00 zł brutto, dla doradcy podatkowego niekorzystającego z noclegów i niezalegającego w odpłatności składek członkowskich,

c)     1300,00 zł brutto, dla doradcy podatkowego korzystającego z noclegów i zalegającego z odpłatnością składek członkowskich powyżej trzech miesięcy,

d)    900,00 zł brutto, dla doradcy podatkowego niekorzystającego z noclegów i zalegającego z odpłatnością składek członkowskich powyżej trzech miesięcy

 

11. Wpłaty należy uiścić na konto bankowe:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Oddział Kujawsko-Pomorski

mBank S.A. 11 1140 1124 0000 4004 3000 1012

   W tytule przelewu prosimy podać:

Imię, nazwisko i numer wpisu doradcy wraz z dopiskiem „Konferencja 28-30.11.2014”

12. W cenę wliczone są materiały konferencyjne, przerwy kawowe, śniadania (dla osób nocujących), obiady, kolacje oraz imprezy towarzyszące, zgodnie z harmonogramem konferencji. Każdy z nocujących uczestników szkolenia ma wliczony w cenę pokoju bezpłatny wstęp do Strefy Aktywnego Wypoczynku (Aquapark, strefa saun oraz siłownia).

13. Zakwaterowanie TYLKO w pokojach dwuosobowych.

14. Koszt parkingu  wliczony jest w cenę konferencji.

15. Osoby, które chcą skorzystać z noclegu, prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej faksem na wskazany numer najpóźniej do 13 listopada 2014 roku.

                                                                                                                

Kontakt

tel.: (52) 584 44 44
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x