KOMUNIKAT NR 6/2015

 

 

 

KOMUNIKAT NR 6/2015

ZARZĄDU KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU KIDP

z dnia 20 maja 2015 roku

                                                         w sprawie szkolenia

 

                                            

 

 

1. Termin szkolenia: 9 czerwca 2015 roku

 

2. Miejsce szkolenia:  Sala konferencyjna Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP ul. Marszałka Focha 4 w Bydgoszczy

 

 

3. Program szkolenia

 

09.06.2015 (wtorek)

 

09:30 - 10:00                                                           

Rejestracja uczestników

 

 

10:00 - 15:00      

                                            

Zmiany w podatku VAT

 

Prelegent: Pan dr Adam Bartosiewicz

 

dr Adam Bartosiewicz Doktor nauk prawnych, specjalizujący w prawie podatkowym - polskim i wspólnotowym. Współpracuje z Rzeczpospolitą i jej dodatkiem Dobra Firma, od kilku lat udziela odpowiedzi na pytania klientów Vademecum Doradcy Podatkowego. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego.

 

 

 

 W trakcie wykładu przerwy kawowe

 

 

4. Udział w szkoleniu jest płatny na konto Oddziału i wynosi:

 

·         150,00 zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami) ,

·         300,00 zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240,00 zł),

·         200,00 zł (Cena dla asystenta doradcy podatkowego).

 

 

 

5. Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane są do posiadania przy sobie legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu tożsamości.

 

 

6. W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd obliguje doradców podatkowych do zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu 5 czerwca 2015 roku.

 

7. Rejestracji na szkolenie należy dokonać za pośrednictwem portalu mDoradca.

 

 

8. Wpłat prosimy dokonywać na konto:

 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Oddział Kujawsko-Pomorski

 

mBank S.A.

11 1140 1124 0000 4004 3000 1012

 

W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:

 

Imię, nazwisko, numer wpisu doradcy

wraz z dopiskiem "Szkolenie, Bydgoszcz 09.06.2015"

 

9. Zarząd informuje, że nie przewiduje możliwości zgłaszania bądź rezygnacji ze szkolenia w dniu jego przeprowadzenia. Jedyną formę zgłoszenia uczestnictwa określa pkt 7 niniejszego komunikatu.

 

    10. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatami. Szkolenie przewidziano dla 40 osób.

 

11. Zarząd informuje, że zgłoszenie jest podstawą do obciążenia, niezależnie od obecności na szkoleniu (uchwała Zarządu z dn. 7 maja 2008r.).

 

 

 

Zarząd zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie niniejszego komunikatu wśród doradców podatkowych.

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

tel.: (52) 584 44 44
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x