KOMUNIKAT NR 3/2017

 

KOMUNIKAT NR 3/2017

ZARZĄDU KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU KIDP

z dnia 19 stycznia 2017 roku

w sprawie szkolenia

 

 

1. Termin szkolenia:   06 marca 2017 roku (poniedziałek)

 

2. Miejsce szkolenia:   Sala konferencyjna Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP

ul. Marszałka Focha 4 w Bydgoszczy

 

3. Program szkolenia

 

09:30 - 10:00

Rejestracja uczestników

 

10:00 - 15:30

                                            

PRAWO PRACY 2017,

UMOWY CYWILNO-PRAWNE, CZAS PRACY

- bieżące i prognozowane zmiany, orzecznictwo, interpretacje

 

Prelegent:  Rafał Andrzejewski

 

Prawnik, trener, konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie pracy. Wykładowca, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych.

W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych w różnych podmiotach. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych w uczelniach, jednostkach administracji placówkach oświatowych i medycznych. Sposób przekazywania wiedzy podczas szkoleń i jakość praktycznych wskazówek cieszy się dużym uznaniem.

 

 

W trakcie wykładu przerwy kawowe

 

4. Opłata:

 

·         150,00 zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami),

·         300,00 zł (Cena dla doradcy zalegającego powyżej 240,00 zł),

  • 200,00 zł (Cena dla asystenta doradcy podatkowego).

 

5. Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane są do posiadania przy sobie legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu tożsamości.

 

6. W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd obliguje doradców podatkowych do zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu do  01 marca 2017 roku.

 

7. Rejestracji na szkolenie należy dokonać za pośrednictwem portalu mDoradca.

 

8. Wpłat prosimy dokonywać na konto:

 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Oddział Kujawsko-Pomorski

mBank S.A.  11 1140 1124 0000 4004 3000 1012

W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:

Imię, nazwisko, numer wpisu doradcy

wraz z dopiskiem "Szkolenie PP -06.03.2017"

 

 

9. Zarząd informuje, że nie przewiduje możliwości zgłaszania bądź rezygnacji ze szkolenia w dniu jego przeprowadzenia. Jedyną formę zgłoszenia uczestnictwa określa pkt.7 niniejszego komunikatu.

 

10. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatami. Szkolenie przewidziano dla 40 osób.

 

11. Zarząd informuje, że zgłoszenie jest podstawą do obciążenia, niezależnie od obecności na szkoleniu (uchwała Zarządu z dn. 7 maja 2008r.).

 

12. Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, organizator postanowił, że doradcy podatkowi biorący udział w tym szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania uzyskają 5 punktów. Warunkiem przyznania punktów jest uczestnictwo i podpisanie listy obecności.

Kontakt

tel.: (52) 584 44 44
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x