KOMUNIKAT NR 3/2018

 

KOMUNIKAT NR 3/2018

ZARZĄDU KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU KIDP

z dnia 19 marca 2017 roku

w sprawie szkolenia

 

1. Termin szkolenia:   09 kwietnia 2018 roku (poniedziałek)

 

2. Miejsce szkolenia:   Sala konferencyjna Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP

ul. Marszałka Focha 4 w Bydgoszczy

 

3. Program szkolenia

09:30 - 10:00

Rejestracja uczestników

 

10:00 - 16:00

Szkolenie na temat:

                                            

Praktyczne aspekty wdrożenia RODO

dla kancelarii podatkowych

 

  • Szkolenie z zakresu praktyczne wdrożenia postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

Prelegent:  Mirosław Piskulski

 

Ekspert ds. ochrony danych osobowych Prywatnego Biura Śledczego Business Security Sp. z o.o. / mgr inż. z zakresu informatyki, 20 letnie doświadczenie zawodowe. Przygotowanie pedagogiczne, dyplom audytora wewnętrznego i certyfikat PIKW. Absolwent Studiów Podyplomowych z zakresu danych osobowych. Certyfikat audytora z zakresu normy ISO 27001. Administruje sieciami informatycznymi ABI (administrator danych osobowych), także w obszarze administracji państwowej

 

W trakcie wykładu przerwy kawowe

 

4. Opłata:

·         150,00 zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami),

·         300,00 zł (Cena dla doradcy zalegającego powyżej 240,00 zł),

  • 200,00 zł (Cena dla asystenta doradcy podatkowego).

 

5. Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane są do posiadania przy sobie legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu tożsamości.

 

6. W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, zgłoszenia przyjmowane są do  05 kwietnia 2018 roku.  Rejestracji prosimy dokonać za pośrednictwem portalu mDoradca.

 

 

 

 

 

 

 

7. Wpłat prosimy dokonywać na konto:

 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Oddział Kujawsko-Pomorski

mBank S.A.  11 1140 1124 0000 4004 3000 1012

W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:

Nazwisko, imię, numer wpisu doradcy

wraz z dopiskiem " RODO – 09.04.2018"

 

8. Zarząd informuje, że nie przewiduje możliwości zgłaszania bądź rezygnacji ze szkolenia w dniu jego przeprowadzenia. Jedyną formę zgłoszenia uczestnictwa określa pkt.7 niniejszego komunikatu.

 

9. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatami. Szkolenie przewidziano dla 40 osób.

 

10. Zarząd informuje, że zgłoszenie jest podstawą do obciążenia, niezależnie od obecności na szkoleniu (uchwała Zarządu z dn. 7 maja 2008r.).

 

11. Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doradcy podatkowi biorący udział w tym szkoleniu uzyskają 5 punktów. Warunkiem przyznania punktów jest uczestnictwo i podpisanie listy obecności.

Kontakt

tel.: (52) 584 44 44
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x